กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูล

ถ้าจะลองเป็นนักท่องเที่ยวสายกรีนซักครั้ง คุณคิดว่า ข้อไหนที่คุณทำได้สบายมาก ?

กรุณาเลือกอย่างน้อย 1 ข้อ
เงื่อนไข
  • ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน เพื่อใช้ระบุบนตั๋วโดยสาร
  • สิทธิ์ส่วนลดมีจำนวนจำกัด 1,500 สิทธิ์ โดยจะสามารถใช้ได้สำหรับบริษัท นครชัยแอร์ จำกัดเท่านั้น
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้เดินทางในจังหวัด ลำปาง น่าน เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี นครพนม ระยอง เท่านั้น
ต้องยอมรับข้อตกลง